Fakta

  • Ger användbara analyser – kan användas direkt av arbetsgrupper utan att processas ytterligare, av exempelvis analytiker.
  • Ger snabba svar – resultatet av en mätning levereras inom 48 timmar.
  • Är kostnadseffektivt – en standardmätning kostar 14980kr.
  • Mäter det önskvärda – de faktorer som påverkar attityder och beteenden och som varumärken tjänar på att förmedla.
  • Ger ett gemensamt språk– för beställare, kreatörer och beslutsfattare när de pratar om hur känslor ger resultat
  • Mäter alla typer av marknadsföring – kan användas för allt från reklam och kommunikationslösningar till design och produktutveckling.
  • Kan användas innan, under och efter  – en kampanj beroende på var i processen Moodscores används.
  • Tar fasta på erkända reklamgrepp – insikterna är baserade på beteendeekonomisk forskning kopplad till kreatörers och arbetsgruppers dagliga arbete.