Filmen om Moodscores

Tillsammans med Nent Group har vi tagit fram en video som förklarar varför emotionellt stark reklam fungerar bättre och ger exempel på hur Moodscores kan användas.